Pòsters

Convocatòria tancada.

Consulta els pòsters presentats Pla de salut pòsters 2015

Consulta els pòsters finalistes Pla de salut pòsters 2015 finalistes

Cerca per temes o territoris a la  Base de dades dels pòsters 2015

Convocatòria

Una any més es realitza una convocatòria de pòsters sobre experiències que tenen relació amb els projectes del Pla de salut. Durant la jornada es donarà visibilitat i reconeixement als pòsters rebuts per tal de donar-los a conèixer i fomentar l’intercanvi de coneixement entre professionals del sector i l’Administració.

Consulteu les Bases de la convocatòria de pòsters 2015
Accediu a l’Aplicatiu per enviar els pòsters

Només es pot el fer el pòster amb el disseny de la Plantilla pòster 2015

Atenció: cal adjuntar el pòster en el mateix moment que s’envia el resum. El pòster s’ha de fer amb la plantilla dissenyada per la jornada

Bases de la convocatòria 2015
– Les experiències han d’estar vigents i amb activitats realitzades durant l’any 2015. No s’acceptaran experiències que no s’hagin iniciat o estiguin en fase de disseny.
– Es poden tornar a enviar experiències presentades en anteriors jornades del Pla de salut, sempre que hi hagi nous resultats o activitats realitzades durant el 2015.
– El Departament de Salut atorgarà 5 premis a les millors experiències i es donarà un reconeixement a les experiències més destacades.
– L’organització de la jornada es fa càrrec de la impressió dels pòsters acceptats i el seu transport a la seu de la jornada on estaran exposats.
– En cas que la organització de la jornada valori la presentació oral d’alguna experiència, es posarà en contacte prèviament amb els autors.
– Al finalitzar la jornada, els autors poden emportar-se els seus pòsters.
– Tota la informació quedarà visible a la web del Departament de Salut i es plantejarà la gravació de vídeos i la publicació d’articles.
– Posteriorment a la jornada, els autors rebran un certificat acreditatiu conforme han presentat un pòster.
– No és obligatòria l’assistència dels autors del pòster a la jornada per rebre un certificat de presentació.
– Posteriorment a la celebració de la jornada, el Departament de Salut organitzarà sessions temàtiques sobre experiències concretes que s’hagin presentat.

Dates clau
15 d’octubre – Obertura de la convocatòria
15 de novembre – Data límit per enviar els pòsters
20 de novembre – Data límit de resposta d’acceptació
23 de novembre – Publicació del llistat de pòsters i notificació dels finalistes
27 de novembre – Celebració de la jornada
Gener 2016 – Enviament de certificats